Address:

1st floor 173 Tai Hong Wai, Kam Tin, Yuen Long, Hong Kong.